Program "Varstvo okolja in ohranjanje narave v mestni občini Maribor"

MESTNA OBČINA MARIBOR, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave, Slovenska ulica 40, je v okviru sofinanciranja programov za varstvo okolja za projekt Kako z gobami nad problematiko odpadne hrane? Gobarskemu društvu Lisička Maribor, prispeval finančna sredstva v višini 2.100,00 EUR.

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave se je v letošnjem javnem razpisu osredotočil na okoljski problem »odpadna hrana« oz. vsebinska področja zrak, vode in tla, hrup, narava, odpadki in podnebne spremembe. V programu okoljskih dni za leto 2017 je omenjen Tristram Stuart, ki je ocenil, da najbogatejše države zavržejo tretjino do polovico vse svoje hrane. Tristram kot eno od možnosti za rešitev tega problema vidi v uživanju manjših količin mesa.
Ta okoljski problem želimo nasloviti tudi v Gobarskem društvu Lisička Maribor. Omenili bi še nekaj virov, ki potrjujejo razmišljanje Tristram Stuarta, Nizozemsko agencijo za oceno okolja (PBL), ki poroča, da bi brezmesna prehrana v naslednjih desetih do petnajstih letih zmanjšala stroške boja proti uničevalnim posledicam podnebnih sprememb za 70%, Angleški inštitut Worldwatch, ki je ugotovil, da je živinoreja odgovorna za 51% svetovnih toplogrednih plinov, kar potrjuje tudi podatek na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer lahko zasledimo, da goveje meso na kilogram živila kot vsoto toplogrednih plinov, ki nastanejo dokler ne pride v prodajo, povzroča za 13,3 kg emisij CO2. Časnik Delo pa poroča, da za kilogram govedine porabimo 200.000 litrov vode.
Odpadna hrana povzroča posledice na različnih področjih, saj ni vprašljiva samo etična dilema, temveč tudi obremenjevanje okolja. Ne zavedamo se, da z njo mečemo stran tudi svoje delo, porabljeno energijo, vodo in denar. Iz tega sledi, da so primeri dobrih praks in osveščanje potrošnikov o vrednosti hrane močno zaželeni, saj pripomorejo k odmiku od dosedanjih potrošniških vzorcev. V našem društvu bomo s projektom Kako z gobami nad problematiko odpadne hrane? osveščali v okviru naslednjih ciljev:

  • ciljno javnost bomo osveščali o gobah, s poudarkom na prehranski vrednosti gob,
  • promovirali bomo gojenje gob za lastno prehrano z namenom zmanjšanja uporabe mesa,
  • promovirali bomo spoznavanje užitnih vrst gob in opozarjali na strupene vrste gob, s ciljem povečanja samooskrbe, ob hkratnem opozarjanju na pravilno nabiranje gob, upoštevanju zakonodaje na tem področju in upoštevanju biodiverzitete.

Dodana vrednost projekta bo v spoznanju, da lahko z večjo uporabo gob v prehrani in manjšo uporabo mesa vsak posameznik pripomore k reševanju okoljske problematike na preprost in celo zabaven način. Pričakovani rezultat projekta bo osveščena ciljna javnost in večja uporaba gob v prehrani. Prepričani smo, da bomo na tak način ustvarili primer dobre prakse.

Vsebina projekta:

  • informacijsko-didaktične aktivnosti (strokovne ekskurzije, razstave gob, vodenje po učnih poteh, teoretična in praktična izobraževanja o gobah),
  • okoljevarstvene aktivnosti (monitoringu gliv na Mariborskem otoku, raziskovanja gliv v različnih okoljih),
  • aktivnosti za zagotavljanje trajnosti programa (nadgradnja in vzdrževanje spletne strani gobe.si, nadgradnja in vzdrževanje foruma).
Strani, ki se vežejo na to stran:

Login

Page last modified on julij 27, 2017, at 07:53
 

© 2005-2018, Gobarsko društvo Lisička Maribor.
Ta spletna stran je last imetnika domene gobe.si, ki spletno mesto tudi upravlja. Vsebine, objavljene na spletnem mestu je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja lastnika domene gobe.si. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na spletnem mestu objavljamo le prave in ažurne podatke, vendarle pa ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov in povezav. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe datotek in podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu ali začasnega nedelovanja spletnega mesta. Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev naših spletnih straneh zelo pomembna. Zato ne zbiramo nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani gobe.si. Gobe.si si pridržuje pravico do spremembe vseh podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu. Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

Stran generirana v 0.144 sekundah.