Študije, diplomska dela, strokovni članki... o glivah

Študija o pestrosti tipov ektomikorize

Ektomikoriza je značilna za sožitje gliv in gozdnih drevesnih vrst.

Biotska raznovrstnost

Analiza stanja biotske raznovrstnosti - tudi na področju višjih gliv (od strani 58 naprej).

Vsebnost težkih kovin v glivah

Izvleček študije o vsebnosti težkih kovin v glivah.

Vpliv izpiranja na fungicidne lastnosti odsluženega zaščitnega lesa

Diplomsko delo med drugim omenja koristnost gliv pri razgradnji odsluženega lesa.

Gobe v prehrani srnjadi

Na straneh 465 - 468 je zanimiv članek.

Glive v sestoju črne jelše (Alnus glutinosa) na Turnišču pri Ptuju

Magistrsko delo Luke Šparla.

Insekticidno delovanje proteinov izbranih gob in rastlin na modelu vinske mušice

Diplomsko delo Lare Kandić.

Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč v Šaleški dolini

Preden ljubiteljski gobarji gobarite v gozdovih, si obvezno preberite zaključek te študije. Onesnažena pa seveda ni le Šaleška dolina.

Tipi ektomikorize na bukvi v naravnem in gospodarskem gozdu

Doktorska disertacija Tineta Grebenca.

Ugotavljanje virusov v gojenih in samoniklih gobah

Diplomsko delo Andreja Gregori.

Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji

Andrej PILTAVER, Ivan RATOŠA: Prispevek predstavlja preliminarne rezultate novejšega popisa podzemnih gliv.

Raznolikost genov za desaturazo in elongazo pri glivah in njihova primernost za filogenetske študije

Novi pristopi za določevanje gliv. Diplomsko delo Irene Kranjec.

Izolacija in karakterizacija polisaharidov iz gobe žvepleni lepoliknjičar (Laetiporus sulphureus) ter njena umestitev v filogenetsko drevo z določitvijo ITS rNA zaporedij

Diplomsko delo Staše Kosler.

Odpornost lesa modificiranega s sredstvom MELDUR-DMES proti glivam modrivkam

Diplomsko delo Janeza Rota.

Vpliv vnosa glivnih ekstraktov v rastline paradižnika in krompirja na razvoj bolezenskih znamenj, ki jih povzroča bakterija Ralstonia solanacearum

Diplomsko delo Irene Ježek.

Glive na odmrlem bukovem lesu v slovenskih gozdnih rezervatih Rajhenavski rog in Krokar

Izvirni znanstveni članek avtorjev Andrej Piltaver, Neven Matočec, Jože Kosec, Dušan Jurc.

Okužba s pripravki CCB zaščitenih in izpranih lesnih vzorcev z glivami razkrojevalkami lesa

Izvirni znanstveni članek avtorjev Miha Humar, Franc Pohleven.

Znotrajvrstna variabilnost fitopatogene glive Monilinia laxa

Strokovni članek avtorjev Tjaša Gril, Branka Javornik, Alenka Munda, Franci Celar, Jernej Jakše.

Obremenjenost trosnjakov užitnih vrst gliv iz Šaleške in Zgornje Mežiške doline z izbranimi kovinami (Cd, Hg, Pb, As), s poudarkom na oceni tveganja za prehranjevanje ljudi

Izvirni znanstveni članek avtorjev Samar Al Sayegh Petkovšek, Boštjan Pokorny.

Pregled vsebnosti Cd, Hg, Pb in As v trosnjakih evropskih vrst gliv iz gozdne krajine

Pregledni znanstveni članek avtorjev Samar Al Sayegh Petkovšek, Boštjan Pokorny.

Taksonomska identifikacija in karakterizacija gliv, ki okužujejo sušene mesnine

Diplomsko delo Mie Ličen.

Identifikacija in genotipizacija entomopatogenih gliv izoliranih iz triglofilnih metuljev Scoliopteryx libatrix L. in Triphosa dubitata L.

Diplomsko delo Roka Tkavca.

Okoljski podatki o zavarovanem območju z oceno stanja

Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012-2022.

Užitne glive v gozdnogospodarski enoti Žužemberk

Diplomsko delo Anite Ofentavšek.

Slovenski raziskovalci sodelovali pri razvoju patogene glive

Raziskovalci Kemijskega inštituta v Ljubljani so sodelovali pri projektu, kjer so določili genom glive Cochilobolus lunatus.

Rdeča trohnoba

Strokovna monografija prof dr. Dušana Jurca.

Odkrivanje novih protimikrobnih učinkovin v lesnih glivah

Pregledni znanstveni članek avtorja Damjana Janeša.

Uporaba inhibitorja serinskih proteaz iz gobe Clitocybe nebularis za izolacijo serinskih proteaz z afinitetno kromatografijo

Diplomsko delo Mance Kocjančič.

Uporaba makrocipina iz gobe orjaški dežnik na trdnem nosilcu za izolacijo cisteinskih proteaz z afinitetno kromotografijo

Diplomsko delo Katarine Mustar.

Članek o lekarniški macesnovki

Zanimiv članek o zdravilni lekarniški macesnovki v Julijskih alpah.

Glive – nadloga ali blagoslov?

V reviji Življenje in tehnika so objavili zelo informativen članek o glivah.

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih

V njem na enem mestu opisani ter na fotografijah in ilustracijah predstavljeni ključni znaki za prepoznavanje tujerodnih vrst rastlin, gliv, žuželk in sesalcev.
Strani, ki se vežejo na to stran:

Login

Page last modified on december 01, 2017, at 08:36
 

© 2005-2018, Gobarsko društvo Lisička Maribor.
Ta spletna stran je last imetnika domene gobe.si, ki spletno mesto tudi upravlja. Vsebine, objavljene na spletnem mestu je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja lastnika domene gobe.si. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na spletnem mestu objavljamo le prave in ažurne podatke, vendarle pa ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov in povezav. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe datotek in podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu ali začasnega nedelovanja spletnega mesta. Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev naših spletnih straneh zelo pomembna. Zato ne zbiramo nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani gobe.si. Gobe.si si pridržuje pravico do spremembe vseh podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu. Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

Stran generirana v 0.132 sekundah.